Компютърни Акроними - T

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 TB/b  Tera Bytes/bits
 TCK  Test Clock
 TCM  Trellis Code Modulation
 TCP/IP  Transmission Control Protocol / Internet Protocol
 TDI  Test Data Input
 TDM  Time Division Multiplexing
 TDO  Test Data Output
 TDP  Thermal Design Power
 TEC  Threshold Exceeded Condition
 TFT  Thin Film Transistor
 T/H  Track and Hold
 TI  Texas Instruments
 TIA  Telecommunications Industry Association
 TIFF  Tag Image File Format
 TIPA  Technical Image Press Association
 TLB  Translation-Lookaside Buffer
 TLS  Transport Layer Security
 TMC  Traffic Message Channel
 TMS  Test Mode Select
 TOS  Third Order Statistics
 TP  Twisted Pair - Two identical wires wrapped around each other.
 TPI  Tracks Per Inch
 TQFP  Thin Quad Flat Pack
 TRANSISTOR  TRANSformer resISTOR
 TSR  Terminate and Stay Resident
 TTCAN  Time-triggered CAN
 TTL  Transistor-Transistor Logic
 TTS  Text To Speech
 TUV  Technischer Ueberwachuags Verein (German)
 TVI  Transport Video Interface
 TxD  Transmit Data

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/