Компютърни Акроними - N

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 N/C  No-Connect
 NAT  Network Address Translation
 NBS  National Bureau of Standards
 NDOS  Norton DOS
 NEMA  National Electrical Manufacturers Association
 NFS  Network File System
 NFU  Not-Frequently Used
 NIC  Network Interface Card
 NIF  NetImmerse File Format
 Ni-MH  Nickel-Metal Hydride
 NIST  National Institute of Standards and Technology
 NMI  Non-Maskable Interrupt
 NMOS  Negatively doped Metal-Oxide Semiconductor
 NMT  Network Management
 NOP  No OPeration
 NPU  Neural Processor Unit / Network Processing Unit
 NRSE  NonReferenced Single-Ended Mode
 NRU  Not-Recently Used
 NRZ  Not Return to Zero
 NSF  National Science Foundation
 NTFS  New Technology File System
 NVCT  Nanoscale Vacuum Channel Transistors
 NVRAM  NonVolatile Random Access Memory

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/